Navigacija
Zadnje slike
Območje posredovanja
O društvu
Operativna organiziranost

PGD Lj.-Barje je na osnovi izračunane požarne nevarnosti razporejeno v II. kategorijo, kar pomeni, da mora imeti poleg vozil in opreme, ki je predpisana za to kategorijo, tudi 23 operativnih članov. Vsem zahtevam je ugodeno.

NajveÄŤ intervencij imamo na področju ljubljanskega barja s travniškimi požari. Spopadamo se tudi s požari na stanovanjskih zgradbah, kozolcih, gospodarskih poslopjih idr..

Za akcije se usposabljamo celo leto, pripravljamo društvene vaje, sodelujemo na vseh sektorskih vajah, tako da s primernim delom obnavljamo znanje. Veliko delamo tudi z mladino, saj se zavedamo, da nas bodo mlajši nekoč nasledili. Tako sodelujemo s šolo in vrtci, animiramo pa tudi "starejše", da se nam prikljužijo.

Za boljše in učinkovitejše delo skrbimo s stalnim sledenjem napredku, izpopolnjevanjem in izobraževanjem ter nabavo primerne moderne opreme, saj je klasičnih požarov vedno manj.

Ljudje na našem področju radi sodelujejo z gasilci, kar se pozna predvsem na družabnih prireditvah in pri prostovoljnih prispevkih.
Aktualno
Dogodki po Sloveniji

Povezave za ÄŤlane
© 2014 PGD LJ-Barje. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion & Ecikapecika.com. Designed by Si-Fusion.