Navigacija
Zadnje slike
Območje posredovanja
Namenite del dohodnine barjanskim gasilcem
IntervencijeBarjanski gasilci smo del sistema za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, tako smo kot del tega sistema delovali tudi na preteklih poplavah, ki so prizadele Ljubljano in Slovenijo.


V kolikor smo vam pomagali in bi se nam radi nekako oddolžili nam lahko namenite 0,5% dohodnine. Če dohodnine ne donirate bo ta del dohodnine šel tako kot ostali v državni in občinski proračun.

"Del dohodnine donira manj kot 40 odstotkov zavezancev"

Dohodnino lahko Barjanskim gasilcem namenite preko portala E-Davki, lahko pa izpolnete priložen obrazec in ga pošljete na vašo izpostavo FURSA, lahko pa ga pošljete na naš naslov in ga bomo na pravo mesto dostavili mi.
Čas imate do konca leta

 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate kadarkoli v letu. Če boste obrazec oddali do konca tega leta, se bo vaša zahteva upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2016. Če boste obrazec poslali prihodnje leto, se bo donacija upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2017. Donacija je upravičencem nakazana sredi septembra.

 

Ko enkrat vložite zahtevo za donacijo, ta velja do preklica

 

Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremenjene preference. Povedano drugače: Če ste obrazec za donacijo v preteklosti že vložili na davčni urad in prejemnika dela dohodnine za donacije ne Želite spremeniti, vam ni treba vsako leto vlagati novega obrazca. Če pa želite nameniti del dohodnine za donacije na novo ali donirati komu drugemu, pa preprosto kadarkoli izpolnite nov obrazec.

 

Koliko Slovencev donira

 

Lani je del dohodnine za donacije namenilo nekaj manj kot 375 tisoč ljudi oziroma 39,4 odstotka zavezancev, kar je skoraj čest odstotkov več kot leto prej. Dobrih 60 odstotkov zavezancev torej dela dohodnine ne donira. Zavezanci so donacije namenili 4.402 različnim upravičencem v skupnem znesku skoraj 3,6 milijona evrov.

 

VIR: Finance

Aktualno
Dogodki po Sloveniji

Povezave za ÄŤlane
© 2014 PGD LJ-Barje. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion & Ecikapecika.com. Designed by Si-Fusion.